Πως να εγγραφείτε;

Member

Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε εγγραφή στο Express DigiBooks ως Member, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο, πατώντας (εδώ). Θα σας ζητηθούν να εισάγετε τα βασικά στοιχεία σας, όπως το Όνομα, το Επίθετο, το φύλο, το email και ένα Password της επιλογής σας. Στη συνέχεια θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομίου, στο οποίο θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας. Στη συνέχεια μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που δηλώσατε παραπάνω.

 

School Master

Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε εγγραφή στο Express DigiBooks ως School Master, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο, πατώντας (εδώ). Θα σας ζητηθούν να εισάγετε τα βασικά στοιχεία σας καθώς και τα βασικά στοιχεία του σχολείου σας.
Στη συνέχεια θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομίου, στο οποίο θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας. Στη συνέχεια μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που δηλώσατε παραπάνω.

 

School Manager/Teacher/Student

Οι συγκεκριμένοι τύποι χρήστη δημιουργούνται μόνο από τον School Master του εκάστοτε σχολείου.

Σημαντικο: Ένας Member μπορεί να γίνει Student ενός σχολείου αρκεί να εισαγάγει το School Id του επιθυμητού σχολείου πηγαίνοντας User Account--> My Profile--> Add me to School