Προβληματική περιήγηση σε Android

Κάποιες φορές, οι χρήστες συσκευών Android αντιμετωπίζουν πρόβλημα κατά την περιήγηση στη πλατφόρμα μας λόγω κάποιων αλλαγών που έχουν κάνει στον default browser που χρησιμοποιούν. Μια λύση είναι να εγκαταστήσουν έναν third-party browser πχ Mozilla Firefox, Google Chrome ώστε να λυθεί το πρόβλημα.

 

Επιπροσθέτως, κατά τη χρήση της εφαρμογής Express DigiBooks παρατηρείται ότι οι μαθητές δε μπορούν να κάνουν Synch Scores. Η λύση είναι να κάνετε Log Out και αμέσως Log In και να κάνετε Synch Scores.