Δε μπορώ να ανεβάσω CSV αρχείο

Κατά τη δημιουργία και το "ανέβασμα"(upload) ενός CSV αρχείου μπορεί να προκύψουν κάποια μηνύματα Error τα οποία δε σας επιτρέπουν τη δημιουργία User ή Book στην Lending Library.

Βεβαιωθείτε ότι:

  • Έχετε σβήσει τη πρώτη γραμμή του sample αρχείου που σας δίνεται ως βοήθεια
  • Δεν έχετε διπλοεγγραφές μιας σειράς
  • Χρησιμοποιείτε για κάθε χρήστη ξεχωριστό email
  • Χρησιμοποιείτε λατινικούς χαρακτήρες στα ονόματα και επίθετα ή στους τίτλους των βιβλίων
  • Κάνετε σωστά "Αποθήκευση Ως". Κάτω από το επιθυμητό όνομα του αρχείου πρέπει να επιλέξετε τύπο αρχείου, δηλαδή CSV

Αν εξακολουθεί το error να εμφανίζεται υπάρχει η πιθανότητα να χρειάζεστε αλλαγή ρυθμίσεων στον υπολογιστή σας. Το πρόβλημα, μάλλον, δημιουργείται από τον default Lst Separator που χρησιμοποιούν τα Windows.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που ακολουθούν εδώ.